Minde hanterar säkerheten kring dina personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskrivs hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR)

Vilka uppgifter lagras och hur länge
De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Ändamålet med insamlingen
Personuppgifter används enbart för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke
Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Om du anser att dina personuppgifter hanterats på ett sätt som ej är förenligt med de angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Firma Åsa Staberg, Mindebalans
Organisationsnummer: 77032327XX
mindebalans@gmail.com
Adress: Tubbatorp, Västregård 5, ÖR